Vi använder oss av Mastercam X som är ett PC-baserat, CAD/CAM-system (Computer Aided Design / Computer Aided Manufacturing).

Mastercam är det ledande CAD/CAM-systemet i världen. (fakta enligt CIMdata)

Mastercam erbjuder full 2D och 3D hantering för framställning av mekaniska ritningar och kod till CNC (Computer Numerical Control) maskiner för fräsning, svarvning, trådgnistning EDM, laser och andra bearbetningsmaskiner.

Mastercam utvecklas av CNC Software, Inc.

Vi håller oss alltid uppdaterade med den senaste versionen av Mastercam.

Vi kan i dagsläget ta emot filer i följande filformat:
DRW - DWG - DXF - EPS - IGES (IGS) - IPT - MC7 - MC8 - MC9 - MCX - PRT - SAT - SLDPRT - SLDDRW - STL - STP - SLDASM - X_T - X_B
 


Några skärmdumpar (screenshots) från Mastercam X: